Perquè serveix?

El sistema intel·ligent de gestió d’espera 2.0 controla tot el procés de gestió de cues de forma personalitzada, des del lliurament del torn al ciutadà (manual o automàtica) fins al registre de la seva atenció, passant per la visualització del canvi de torn mitjançant pantalles de gran format, la còmoda i centralitzada gestió del servei i una àmplia recopilació estadística.

El seu funcionament

Són moltes les possibilitats que ofereix aquest producte a l’àrea d’atenció al públic. Des d’un simple mostrador, a àrees de recepció i entrada, o una àmplia xarxa de llocs connectats de manera centralitzada.

Tots els sistemes són modulars i escalables, per la qual cosa permet créixer al mateix temps que ho fa el teu negoci.

El procés és elemental (com el dels coneguts sistemes “EL SEU TORN”):

  1. El client rep un tíquet d’acord al servei sol·licitat.
  2. El client pren seient i espera al fet que li cridin.
  3. En aparèixer el seu nombre es dirigeix al lloc on va a ser atès.

Què ens aporta llavors un Sistema Intel·ligent de Gestió d’Espera?

A l’àrea de recepció els tíquets poden ser expedits per sistemes d’autoservei en el qual és el propi client el que selecciona la gestió que va a realitzar, o mitjançant màquines assistides pel teu personal. Tots els sistemes de torns ofereixen la possibilitat d’actuar en diferents idiomes.

Les solucions per a les àrees d’espera passen per simples panells informatius de *led’s a sofisticats sistemes multimèdia que incorporen possibilitats com la cartelleria digital, màrqueting, informació corporativa, ofertes de serveis, programes de TV convencional, etc. Totes les trucades poden realitzar-se de manera silenciosa, mitjançant un to d’avís, o mitjançant veu, en l’idioma seleccionat al moment d’expendre el *tiquet. Tot això per aconseguir una espera més còmoda i relaxada, la qual cosa contribueix a una millora en la sensació de l’atenció rebuda i disminuir la pressió en la qual moltes vegades es veuen immersos els teus empleats.

Finalment, a l’àrea d’atenció, les persones que prestin el servei, estaran sempre informades de l’hora d’arribada del client i el temps que porta esperant a ser atès, a més, podran derivar-ho a altres serveis sense que perdi la seva ordre d’arribada, i agregar informació al sistema de cues de la gestió realitzada, per a posteriors anàlisis estadístiques.

També posa a la disposició dels responsables dels serveis, visors en temps real de l’estat de les cues, la qual cosa els permetrà prendre decisions immediates per poder derivar els clients a altres punts d’atenció.

Així mateix disposa d’una *amplísima gamma d’estadístiques que permeten analitzar el servei que oferim als nostres clients, tals com, els dies i hores de màxima afluència de públic, els temps d’espera i atenció, les gestions realitzades, els punts d’atenció que s’haurien de reforçar, etc.

Estadistica, gestion de espera

Estadístiques
bàsiques

Termial virtual, Gestión de espera

Terminals virtuals (tablet, mòbil)

Entorno web, gestion de espera

Entorn
web

Filtro, gestion de espera

Filtres per codi d’atenció

multimedia, gestor de espera

Torns
multimèdia

visor, gestor de colas

Visor en
temps real

Cita prèvia Web

Cites concertades per telèfon o per internet.

Confirmació de cites: L’usuari rep confirmació de la Cita realitzada, via *sms, per correu electrònic o mitjançant descàrrega directa de PDF, amb totes les dades requerides per acudir a la mateixa.

Servei d’alertes: Envia un recordatori sobre la data, l’hora i el torn de la cita. Amb aquest sistema pot planificar quan i com rebre l’alerta, si una vegada a la setmana o el dia previ a la cita.

Informació estadística: Proporciona informació en temps real de l’estat de cada servei, a més d’informes estadístics globals, la qual cosa suposa una eina de gran utilitat per a la gestió i supervisió dels serveis d’atenció.

Gestor de Continguts

RSS – Vídeo – Fotos

Amb el sistema de cartelleria digital podràs oferir als teus clients, d’una manera dinàmica i atractiva, un canal informatiu i publicitari, al mateix temps que mostra la informació dels torns de la gestió d’espera, la qual cosa assegura l’atenció de l’usuari.

El nostre gestor de continguts et permetrà mostrar i gestionar tots els continguts que desitgis en manera estàtica, vídeo o animació.

Estadístiques Avançades

Aquest mòdul ens permet l’obtenció d’estadístiques en funció dels criteris que estableixi el supervisor del sistema de gestió d’espera, com per exemple: Serveis disponibles, Posats d’atenció, Codis d’atenció, Tiquets emesos, Operador, Temps d’espera, Temps de viatge, Temps d’atenció.

També proporciona dades estadístiques en temps real de l’estat i incidències dels serveis, tant d’una entitat com d’una xarxa d’oficines i proporciona una informació essencial per a la gestió i supervisió de l’entitat.

Locució Multi-idioma

El nostre sistema intel·ligent de gestió d’espera et permet escollir en fer la trucada entre el típic avís sonor, o poder associar l’idioma al tíquet escollit i que una locució et cridi en l’idioma seleccionat. D’aquesta manera oferim una experiència personalitzada al client.